Podpisz na rysunku elementy doliny rzecznej

Pobierz

Należą do niej: zbocza, dno i koryto rzeczne.. Rozległe, podłużne zagłębienie, w którym często płynie rzeka.. A - B - C - 5 Podpisz elementy doliny rzecznej przedstawione na ilustracji.Podpisz elementy wskazane na rysunku, wykorzystując określenia z ramki, i uzupełnij zdanie.. Zachód Słońca w Bydgoszczy (18oE; 53oN) w pierwszym dniu wakacji można będzie obserwować Podpisz je.. Analizując sieć rzeczną bada się jej gęstość, czyli stosunek sumy długości wszystkich cieków przypadających na jednostkę powierzchni, oraz jej układ.Układ sieci rzecznej wynika głównie z ukształtowania terenu.. wymienia podstawowe cechy ruchu obiegowego Ziemi; wyróżnia dni górowania Słońca w zenicie na równiku, zwrotniku Raka, zwrotniku Koziorożca; wymienia i wskazuje na mapie2 2.. d) Wysokość wału brzegowego na wybrzeżu Bałtyku waha się od 1 do 3 m.. Wpisz do tabeli podane poniżej godziny wschodu Słońca w Bydgoszczy w dniach od 26 października do 29 października 2012 roku.. Na podstawie opisu rozpoznaj formę ukształtowania terenu i wpisz jej nazwę.. Na podstawie rysunku str. 250 podręcznik wymień jakie wyróżniamy odcinki (biegi) rzeki.. a) Podaj nazwy typów wybrzeży, których występowanie oznaczono na mapie literami A-C.. Dokończ zdanie: Rozległy, płaski lub lekko pofalowany teren nazywamy …………………………….. Odpowiedzi udziel ustnie.. Przepływa przez nią jedna z najdłuższych rzek w Polsce..

1 p.Elementy doliny rzecznej.

Wpisz w okienka odpowied- nie litery.. Dowiedz się, co nazywamy .. Elementy profilu podłużnego rzeki.. Podpisz je.. Elementy doliny rzecznej w przekroju poprzecznym Polecenie: Przerysuj schemat doliny i opisz elementy profilu oznaczone literami B, C, D, 3.. Zadanie dla chętnych.. Tajemnice przyrody 4.. Możesz wykonać model wzniesienia lub doliny i wysłać mi zdjęcie.Poniższe schematy przedstawiają fragmenty doliny rzecznej.. 5 w ćwiczeniach (str. 89).. (D Na wyŽszym wzniesieniu zaznaczono trzy jego elementy.. Podpisz na rysunku podane formy terenu: 1 — wzniesienie, 2 — dolina, 3 — kotlina.. W Polsce, w ostatnią niedzielę marca zmieniamy czas na letni, a w ostatnią niedzielę października przechodzimy na czas zimowy.. wody lądowe- wody słodkie (rzeki, jeziora, bagna, lodowce).. Działalność erozyjna i akumulacyjna rzeki.Sieć rzeczna (sieć hydrograficzna lub układ hydrograficzny) - ogół cieków na określonym terenie.. Na wyžszym wzniesieniu zaznaczono trzy jego elementy.. hydrosfera (skład)- wszechocean 97%; 2% uwięzione jest w lądolodzie i w lodowcach; 1% wody lądowe i powierzchniowe.. B. C. Podpisz na rysunku podane formy terenu: 1 - wzniesienie, 2 - dolina, 3 - kotlina.. Grafika: własna.Obejrzyj rysunek przedstawiajqcy fragment powierzchni Ziemi, a nastçpnie wyko- naj polecenia..

Elementy doliny rzecznej.

Ryc. 2 Dolina Kościeliska w Tatrach1.. Obejrzyj rysunek przedstawiajqcy fragment powierzchni Ziemi, a nastçpnie wyko- naj polecenia.. Rozpoznaj niziny po opisie: Kraina równinna o żyznych glebach i łagodnym klimacie.. Odrabiamy.pl 20 marca 2018.. Przykładami są tu różnego rodzaju zagłębienia terenu: doły, doliny (Ryc. 2), wąwozy, kotliny.. Na podstawie analizy mapy wykonaj polecenia.. Dobierz do wymienionych form terenu wlašciwe opisy.. Ma wysokość mierzoną od podnóża do szczytu.Podpisz elementy doliny rzecznej przedstawione na ilustracji.. Narysuj w zeszycie wzniesienie, zaznacz i podpisz jego elementy(szczyt, stok i podnóże) 2.. Rozwiązanie zadania 5 z książki Tajemnice przyrody 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPodstawowe elementy doliny rzecznej: 1 zbocza doliny 2 dno doliny: a. koryto rzeki b. taras zalewowy c. taras nadzalewowy A tu dolina rzeki przedstwiona graficznieWskaż właściwe miejsca na schematycznym rysunku rzecznej doliny.. - zadania, ściągi i testy - Zapytaj.onet.pl.Hydrosfera m.in zasolenie wód, skład hydrosfery -ściąga.. Odpowiedź Guest.. Ewaluacja (informacja zwrotna)oddziaływania ciał niebieskich na Ziemię i życie na niej; określa długość i szerokość geograficzną wybranych punktów na globusie i mapie.. Klasyfikacja sieci rzecznej w nawiązaniu do układu sieciZADANIE 1..

Podpisz elementy jej budowy w zad.

Czy równiny mogą być lekko pofalowane, czy tylko płaskie?. Napisz, jakie wyróżniamy rodzaje wzniesień.. @Gość Cześć, rozwiązanie zadania 5 jest dostępne tylko dla użytkowników wspierających stronę.. równiną?. zbocze łagodne zbocze strome dno doliny Jest to forma terenu.. Jeżeli chcesz je zobaczyć, wejdź na Link i aktywuj konto premium, które da Ci dostęp do wszystkich zadań zamieszczonych w naszym portalu.. B. Niemal zupełnie płaski lub lekko pofalowany obszar Ziemi.. Leży nad nią miasto corocznych festiwali piosenki polskiej.elementy doliny rzecznej.. W tym celu zajrzyj do podręcznika na str. 142.. Wymień wklęsłe formy terenu?. Dzielą się na wody powierzchniowe i wody podziemne.zasolenie na poziomie 15-20‰.. Wpisz w okienka odpowiednie litery.. Dobierz do wymienionych form terenu właściwe opisy.. Podpisz na rysunku podane formy terenu: I — wzniesienie, 2 — dolina,3 kotlina.. Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy.. Na wyższym wzniesieniu zaznaczono trzy jego elementy.. Podpisz elementy doliny rzecznej przedstawione na ilustracji.. powstający daleko od brzegu to rewa.. Zbocza doliny- nachylona powierzchnia rozbiegająca się pomiędzy dnem a linią grzbietu między dolinnego lub krawędzią wierzchowiny.7.. Na rysunku zaznacz i podpisz: meander, brzeg stromy, brzeg płaski i szyję meandru oraz narysuj strzałkami nurt rzeki na całym narysowanym odcinku (załóż, że rzeka wpływa na pokazany obszaru góry rysunku)..

Podpisz przy odpowiednim rysunku meander i starorzecze.

9. Podaj nazwę procesu wywiewania piasku i pyłu z osadów.. Jest wklęsłą formą terenu, zwykle podłużną, może mieć rozgałęzienia.Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Przyroda from Guest.. Na rysunku zaznacz i podpisz: meander, brzeg stromy, brzeg płaski i szyję meandru oraz narysuj strzałkami nurt rzeki na całym narysowanym odcinku (załóż, że rzeka wpływa na pokazany obszar u góry rysunku).. Formy wklęsłe to takie, których główna część znajduje się niżej od oto-czenia.. Zagłębienie terenu otoczone prawie ze wszystkich stron wzniesieniami..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt