Spirigel complete karta charakterystyki

Pobierz

100 ml, 500 ml.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Spirigel Complete 116088E 4 / 13 Porada dla osób udzielających pomocy : Jeśli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odzież specjalna, zapoznać się z informacjami w sekcji 8, dotyczącymi materiałów właściwych i nieodpowiednich.Spirigel complete is completely virucidal, providing an extra level of protection around the hospital, from wards to theatres.. Posiada substancje pielęgnacyjne: aloes, pantenol i glicerynę.. Spróbuj zmienić lokalizację wyszukiwania na inne miasto lub województwo .Spirigel Complete.. Search Select countryPreparat Spirigel Complete jest sprzedawany w specjalnych, zasysających się butelkach, które zapewniają wykorzystanie produktu do końca i zajmują mniej miejsca w koszuna śmieci.. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy W przypadku kontaktu z oczami : Spłukiwać wodą.. Numer katalogowy produktu niezbędny do wyszukania karty to numer bez pierwszych trzech cyfr i myślnika, np.: kod z oferty/faktury: 363-118851934-1L, kod, który należy wpisać w wyszukiwarkę: 118851934.1 Nałóż Spirigel Complete na dłoń jednej ręki, rozprowadzając na całej powierzchni .. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna jest na życzenie klienta.. Uwaga!. Chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 3 min.. Informacje dodatkowe..

Pozostałości produktu: patrz karta charakterystyki.

W CELU UZYSKANIA SZCZEGóŁOWYCH INfORMACJI PROSIMY O KONtAKt Z PRZEDStAWICIELEM ECOLAB DZIAŁU HEALtHCARE LUB Z BIUREM POD NUMEREM tELEfONU: 12 .Spirigel complete ma udowodnione działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżobójcze i wirusobójcze w krótkim czasie działania.. Produkt jest dostępny w różnorodnych opakowaniach.. Dodatkowe informacje oraz instrukcje bezpieczeństwa podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.76.SPIRIGEL COMPLETE 77.Antiseptus - Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 78.ANIOSGEL 85 NPC 79.Manusept basic 80.ACTIGEL.. Preparat wyróżnia się formułą o obniżonej lepkości, która dłużej pozostaje na skórze, przez co zredukowane zostaje ryzyko rozlania.Karta Charakterystyki 1907/2006/WE - REACH (PL) Spray silikonowy ECO 60­449 Poznań Nr.. Große Auswahl an Spirigel Complete.Finde auf unserer Gutschein-Seite den richtigen Gutschein für dich!Finde mit unserer Kaufberatung das richtige Produkt für dich!Aktuelle Schnäppchen & Preis-ChecksFinde in unserem Preisvergleich den günstigsten Preis!Bei shop-apotheke.com bestellen und bis zu 50% gegenüber AVP / UVP sparen!KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Spirigel Complete 116088E 3 / 14 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Bardziej szczegółowy opis skutków i objawów szkodliwego działania na zdrowie człowieka i na środowisko znajduje się w sekcji 11, jeśli występują.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Spirigel Complete 116088E 6 / 15 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd : żel Barwa : Bezbarwny Zapach : alkoholowy pH : 8.0, 100 % Temperatura zapłonu : 17 °C zamknięty tygielSPIRIGEL COMPLETE KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu SPIRIGEL COMPLETE Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzaneSPIRIGEL COMPLETE: Pełne spektrum wirusobójcze i krótkie czasy działania (zgodnie z normą EN 14476) Uniwersalny: możliwość stosowania na oddziałach, jak i na bloku operacyjnym..

... Karta charakterystyki bądź ulotka znajdują się poniżej w zakładce Załączniki.

Alkoholowy zel nowej generacji do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.. Krótki czas oraz szerokie spektrum działania wobec bakterii, wirusów i grzybów.. art. 28973222 5.3 Informacje dla straży pożarnej Nosić półmaski chroniące układ oddechowy.. Zawiera aloes, pantenol i glicerynę.. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda używana do gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie z przepisami.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Nazwa produktu SPITADERM Spełnia wymagania przepisów WE 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) - Europa: 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane .SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No.. Opakowania: 60ml- butelka kieszonkowa ,500ml - butelka z pompką , 500ml- butelka do dermadosa , 800ml - woreczekKarta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Medi Spray Tea tonic Wyrób medyczny klasy II a w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych.. Dzięki substancjom pielęgnującym, między innymi aloesowi i pantenolowi, chroni dłonie przed podrażnieniami..

Bakteriobójczy EN 13727 15 sek.Znajdą tu Państwo linki do miejsc, z których można pobrać karty charakterystyki oferowanych przez nas odczynników chemicznych oraz gotowe pliki z kartami.

Spirigel Complete marki Ecolab to żel do dezynfekcji rąk, łączący w sobie unikatowe właściwości płynu i żelu.. W przypadku kontaktu ze skórąSpitaderm (70 g + 0,5 g + 1,5 g)/100 g roztwór na skórę (Alcohol isopropylicus + Chlorhexidini digluconatis + Hydrogenii peroxidum 30 per centum)KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 MANISOFT 104097E 9 / 12 kodu odpadu jako niebezpieczne w stężeniu >= 0,1 %.. Nie powoduje uczucia lepkości dłoni.Ecolab Spirigel Complete to preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.. Końcowy użytkownik musi na nowo zdefiniować i przypisać najodpowiedniejszy kod odpadu, jeżeli produkt jest używany w dalszych procesach.. Formuła żelu o obniżonej lepkości.. Przeznaczony do stosowania przede wszystkim w służbie zdrowia.. SEKCJA 4.. Pojemność.. Przeznaczony do dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Skinman soft protect 115167E 3 / 15 Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt