Ukształtowanie terenu ppt

Pobierz

AlcazabaOrientacja w terenie, sposoby orientacji.. Granica naturalna z Polską: Nysa Łużycka i Odra Stolica: Berlin Powierzchnia kraju: 357 tyś.. Mapy - najważniejsze źródła informacji geograficznej .. w terenie, zwraca uwagę na ukształtowanie terenu; - wyjaśnia pojęcia: wyso kość względna, wysokość bezwzględna, poziomica, mapa hipsometryczna, mapa ogólnogeogra .Presentation Transcript.. Zwiedzając miasto Almeria koniecznie trzeba odwiedzić fortecę .. Na nizinach występują żyzne gleby, co sprzyja rozwojowi rolnictwa.. Na mapie oznaczany jest kolorem żółtym, czerwonym lub brązowym (duża plama jednego koloru).. To właśnie ta prowincja uważana jest za najbardziej kontrastową, gdyż na jej terenie rozciągają się piękne piaszczyste plaże, góry oraz pustynia, która była planem wielu spaghetti westernów.. Liczba ludności: 82,1 mln.. Ciepło słoneczne powoduje lepszą i szybszą wegetację roślin .CELE zna różne formy ukształtowania powierzchni w Europie umie wymienić największe depresje, niziny, wyżyny, góry Europy potrafi wskazać na mapie i opisać położenie największych depresji, nizin, wyżyn, gór Europy POŁOŻENIE EUROPY NA KULI ZIEMSKIEJ Europa znajduje sie na półkuli północnej, po obu stronach południka 0, na północ od równika.Aug 4, 2021Ukształtowanie tereniu przedstawia się na mapie za pomocą poziomnic lub kolorów, bądź poziomnic i kolorów..

Uksztaltowanie_terenu.pptxleży w południowo-wschodniej części regionu Andaluzji.

Rodzaje ukształtowania terenu: teren równinny teren pagórkowaty teren górzysty Lekcja Temat: Warunki życia na lądzie.. Niezwykle ważne jest ciągłe i intensywne budowanie świadomości obecnych i przyszłych pokoleń .Ma swoje specyficzne cechy: Ukształtowanie terenu: doliny, góry, pagórki, itp. Skały, które widać na powierzchni np. granit, wapień .. Rok powstania: 1990 rok Jednostka monetarna: Euro Ukształtowanie terenu: wyżynno- górskie .Środowisko przyrodnicze Ameryki Północnej i Południowej.. Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m. Dla porównania średnia wysokość wszystkich obszarów lądowych na Ziemi to 875 m n.p.m., a średnia wysokość Europy .Plik 72 ukształtowanie terenu.ppt na koncie użytkownika klonek100 • folder prezentacje kl. IV • Data dodania: 20 mar 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik 72 ukształtowanie terenu.ppt na koncie użytkownika malgorzatka17 • folder KLASA IV przyroda • Data dodania: 12 paź 2013.. Charakterystyczne obiekty w terenie na mapie są oznaczane specjalnymi znakami topograficznymi.. Sąsiedzi Polski Wykonał: Krzysiek Radowski kl. IId..

1.Formy wklęsłe, to zagłębienia terenu: KOTLINA DOLINA ZADANIA DLA CIEBIE !!!

Jako pierwsza pojawi się mapa hipsometryczna Europy bez nazw.. Zgodnie z instrukcją w podręczniku KROK po KROKU(str.143), wykonaj modele wzniesienia i doliny.. Zwróć uwagę: jaki kolor i jego odcienie przeważają na mapie; jak układają się niziny, wyżyny i łańcuchy górskie w Europie.Wymagania szczegółowe z PP Propozycje rozszerzenia treści Dział 1. idealnie proste iposiadająłuki),wszczególnościgórlubwiększychwzniesieńterenu,podmokłości terenu (bagien, jezior) idużychkompleksówleśnych.• ukształtowanie terenu, • skały, • wody, • roślinność, • zwierzęta, • wytwory działalności człowieka.. Przy tworzeniu doliny możesz zamiast piasku wykorzystać plastelinę i jakieś małe pudełko.. Formy ukształtowania terenu dzielimy na: wypukłe (wzniesienia): - pagórki - wzgórza - góry wklęsłe (obniżenia): doliny kotliny 2.. Wielkie formy ukształtowanie terenu GóraArial Franklin Gothic Book Perpetua Wingdings 2 Calibri Times New Roman Wingdings Kapitał Motyw pakietu Office 1_Kapitał 2_Kapitał 3_Kapitał 4_Kapitał Slajd 1 AMERYKA PÓŁNOCNA - zagadnienia przyrodnicze Ameryka Północna - Położenie geograficzne Skrajne punkty Ameryki Północnej Ukształtowanie powierzchni Rzeźba terenu Slajd 7 .Mapy hipsometryczne przedstawiają ukształtowanie terenu; wysokości bezwzględne ukazano na nich za pomocą skali barw..

Poniżej widzimy mapę Polski z podziałem na pasy ukształtowania powierzchni terenu.

Przeczytaj temat z podręcznika - strony 141 - 143.. () OKOLICE SIERAKOWA SIERAKOWSKI PARK KROJOBRAZOWY ROŚLINNOŚĆ PTAKI I ZWIERZĘTA UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROŚLINNOŚĆ PTAKI I ZWIERZĘTA Wielką atrakcją Parku są jeziora polodowcowe, których jest 25, nie licząc akwenów małych o powierzchni poniżej 1 ha i stawów rybackich.. Znaczącoobniżyłysiętemperatury izwiększyłyopadyśniegu,cosprzyjało tworzeniusięgrubej pokrywy lodowej.Powstaje powyżej granicy wiecznego śniegu, w miejscu, gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się śniegu, który pod wpływem ciśnienia nadległych warstw przekształca się w firn, a następnie w lód lodowcowy.. Budowa doliny Dolina Kotlina 4.. Z kolei bioróżnorodność gatunkowa zależna jest od bioróżnorodności ekosystemów.. Człowiek ma bardzo duży wpływ na zmiany bioróżnorodności.. Z niego pod wpływem siły ciężkości lód lodowcowy przesuwa się w doliny tworząc jęzor lodowcowy.ukształtowanie terenu.. Zbiorniki wodne : jeziora .mapa krajobrazowa i fizycznogeograficzna - ukształtowanie powierzchni terenu regionu, mapa transportowa - sieć dróg I linii kolejowych, Informacje te dostępne są w atlasach geograficznych.. Skala mapy mówi nam ile razy mapa jest pomniejszona w stosunku do terenu, jaki przedstawia.. Czynniki przyrodnicze -znaczenie ukształtowania terenu Większośćnajważniejszychszlakówtransportowych przebiega zominięciemprzeszkódterenowych (dlatego m.in. drogi niesąm.in..

Pas wyżyn to zróżnicowana rzeźba terenu uzależniona od rodzaju skał w podłożu.Blog.

Oczywiście im więcej rodzajów map w atlasie, tym więcej można odszukać informacji.. Na mapie niziny zaznaczone są kolorem zielonym.. * W pustej przestrzeni znajdzie się notatka o .w Kaliningradzie jest godz.21 to na Półwyspie Czukockim 5 rano następnego dnia godz.5 rano następnego dnia godz.21 ukształtowanie terenu - 75 % terenu Rosji to niziny (kolor zielony) Najgłębsze jezioro świata - Bajkał (1620 m głębokości) Miejscowość Ojmiakon- rekord temperatury, gdzie żyje człowiek - -71,2 o C Ciekawostki .Wielkie formy ukształtowanie terenu Wyżyna - obszar położony powyżej 300 metrów n.p.m., a wysokości względne są na ogół mniejsze niż 300 m.. Znajdziesz tam najważniejsze zagadnienia z dzisiejszego tematu.. Różnice w wysokościach względnych w obrębie wyżyny są więc stosunkowo małe.. Ukształtowanie pionowe: Góry: Andy, Wyżyny: Brazylijska, Gujańska, Patagońska, Niziny: Amazońska, Orinoko, La Platy, Ameryka Południowa.. Obejrzyj przygotowaną dla Ciebie prezentację.. Andy • Wypiętrzone w orogenezie alpejskiej, • Góry ciągną się wzdłuż Oceanu Spokojnego od zatoki Paria na północy po Ziemię .. Rodzaje krajobrazu: • krajobraz naturalny - nie zmieniony przez człowieka, • krajobraz kulturowy - częściowo lub całkowicie przekształcony przez człowieka: • krajobraz rolniczy, • krajobraz miejski,Bioróżnorodność ekosystemów zależy od warunków klimatycznych i ukształtowania terenu.. Długość granicy z Polską:- 467 km.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Ukształtowanie powierzchni Polski I.Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski Zlodowacenia plejstoceńskie Napoczątkuczwartorzędu(plejstocen) napółkulipółnocnejnastąpiło wyraźneochłodzenieklimatu.. Wykonaj zadania 1,2,3 str.88 w zeszycie ćwiczeń.1.. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt