Napisz nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego

Pobierz

Zabezpiecza to drogi oddechowe przed niepożądanym wniknięciem do nich cząstek pokarmu.Na odcinek górny składają się: jama nosowa, gardło; natomiast na odcinek dolny: krtań, tchawica, oskrzela główne (lewe i prawe) oraz rozgałęzione wewnątrzpłucne drzewo oskrzelowe, zakończone pęcherzykami płucnymi.. Gardło.. Charakterystyka poszczególnych elementów układu oddechowego człowieka: Płuco.. Tchawica.. Gardło.. b) Oceń, czy poniższe informacje dotyczące układu bodźcowo-przewodzącego serca są prawdziwe.. b) Podaj nazwę procesu zachodzącego w płucach.. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).. Krtań Zbudowana z 9 chrząstek, połączonych ze sobą więzadłami i mięśniami.. Wyjaśnij, dlaczego tętnicami płucnymi transportowana jest krew żylna (odtlenowana) ,Rysunek przedstawia układ oddechowy ptaków.. oskrzela, płuca, gardło, jama nosowa, krtań, tchawica.. Zobacz galerię (3 zdjęcia) Dodaj komentarz: Udostępnij: Matura z biologii już się zakończyła.. Płuco.. Informacja do zadań nr 10 i 11.. W odpowiednie miejsca wpisano nazwy elementów wyposażenia rycerza: Pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Średnia:Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a także białka i produkty przemiany materii.. Jak chronić układ oddechowy?Układ oddechowy Test sprawdzający - rozdział VI 1..

Wpisz w ramki nazwy wskazanych części układu oddechowego.

Wskaż elementy układu pokarmowego, oznaczone na schemacie literami A-E, w których działają następujące .. 2.UKŁAD ODDECHOWY POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI 1.. Płuco.. Płuco.. a) Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka.. Po kilku dniach od tego zdarzenia odczuł mrowienie i drętwienie w okolicach rany, miał też .a) Wybierz ze schematu i zapisz literę: A, B lub C, którą oznaczono element układu bodźcowo-przewodzącego serca odgrywający rolę nadrzędną, i podaj jego nazwę.. 2.oddechowych: przepona i mięśnie międzyżebrowe.. PŁUCA Odpowiedź na zadanie z Puls życia 2Ucho człowieka składa się z trzech części: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.. Dostarcza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków .Temat1: Praca klasowa z działu VI - układ oddechowy.. B. Tchawica.. Główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, takie jak zawał sercaMatura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE] KS. 14 maja 2012, 14:23.. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).. Nazwa Symbol Gêstoœæ ) cm g (3 glin Al 2,70 miedŸ Cu 8,93 o³ów Pb 11,40 z³oto Au 19,32 ¿elazo Fe 7,87 ..

Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.

B. Tchawica.. Dostarcza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.. Dostarcza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.0-1 p.Uszereguj podane elementy układu oddechowego w kolejności zgodnej z kierunkiem przepływu powietrza podczas wydechu.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).. Publikujemy arkusze z .Układ krwionośny człowieka składa się z trzech rodzajów naczyń krwionośnych (tętnic, żył i naczyń włosowatych), wchodzących w skład małego i dużego obiegu krwi.. Jest wspólnym odcinkiem układu oddechowego i układu pokarmowego.wpisz odpowiednie nazwy elementow budowy ukladu oddechowego: 1. elastyczny przewod zbudowany z chrzastek w ksztalcie litery C 2.Doprowadzaja powietrze bezposrednio do pecherzykow plucnychUkład oddechowy Test sprawdzający - rozdział VI 1.. Zadanie.. 0-3 p. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).Na schemacie przedstawiono budowę układu oddechowego człowieka.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. Płuco.. 1 - tchawica, 2 - krtań, 3 - oskrzela; ..

Poniżej podano nazwy elementów budowy ucha.

Test sprawdzający - rozdział VI.. b) Podaj nazwę procesu zachodzącego w płucach.. Przyporządkuj wymienionym elementom układu oddechowego (A-C) odpowiednie opisy (1-4).. Jedna z chrząstek nagłośnia zamyka wejścia do krtani w czasie połykania pokarmu.. Gardło.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. Gardło.. B. Tchawica.. Płuco.. Zadanie.. Dostarcza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków .Układ oddechowy.. Dostarcza powietrze bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.. Gardło.. B. Napisz dlaczego układ oddechowy ptaków musi być wyjątkowo wydajny.Uzupełnij schemat krążenia krwi, wpisując w odpowiednie miejsca wymienione elementy układu krwionośnego.. Pisz czytelnie.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. Oceń, czy podane w tabeli informacje dotyczące oddychania komórkowego i wymiany gazowej są zgodne z prawdą.Układ oddechowy.. (3 pkt) a) Dopasuj cechy elementów układu nerwowego do odpowiednich części układu nerwowego Narządy o budowie pęcherzykowej otoczone błoną..

a) Wpisz (obok liter od A do D), nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy układu oddechowego.

Przyporządkuj wymienionym elementomukładu oddechowego (A -C) odpowiednie opisy (1 4).. prawa komora, lewa komora, prawy przedsionek, lewy przedsionek, aorta, pień płucny Zadanie 20. a) Wpisz (obok liter od A do D), nazwy zaznaczonych na rysunku elementów budowy układu oddechowego.. Postanowili kupić jedną dużą piz- .. Główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia, takie jak zawał sercaZadanie.. Gardło.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. B. Tchawica.. Wpisz w odpowiednie miejsca na rysunku nazwy trzech zaznaczonych elementów układu oddechowego.. 1 przewód słuchowy• kosteczki słuchowe • trąbka słuchowa • ślimak • małżowina uszna • kanały półkoliste • przedsionek Wpisz nazwy elementów budowy ucha w odpowiednie miejsca tabeli.Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym za-daniu.. W skład układu oddechowego wchodzą: DROGI ODDECHOWE - Jama nosowa - Gardło - Krtań - Tchawica - Oskrzela WŁAŚCIWY NARZĄD ODDECHOWY - Płuca Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są mięśnie: głównie przepona oraz mięśnie międzyżebrowe.Końcowa część dróg oddechowych prowadzi do pęcherzyków płucnych (alveoli pulmonales).. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.W czasie wycieczki do Berlina kilku uczniów we-szło do pizzerii.. B. Tchawica.. Powoduje to możliwość regulacji ich średnicy.Dzieli się na 3 części: - górną-nosową, - środkową-ustną, - dolną- krtaniową.. Informacja do zadań nr 10 i 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt