Przepisz poniższe zdania w mowie zależnej

Pobierz

najpóźniej do dnia 26 kwietnia do godz. 15.00.Przepisz podany niżej tekst, poprawiając wszystkie błędy językowe.. Przepisz zdania w mowie zależnej .Aby przytoczyć pytanie w mowie zależnej, najczęściej używamy czasownika: ask, wonder lub wyrażenia want to know.. Zmianie ulegają również określenia czasu w stosunku do zdania w mowie niezależnej: now -» then ago -» before next -»Nov 11, 2021Mowa niezależna wymaga użycia dwóch niepowiązanych ze sobą składniowo wypowiedzi zdania wprowadzającego i zdania wprowadzanego.. Średni wynik: 48,03 % .. Zdanie wprowadzane jest przytoczeniem czyichś słów w ich dosłownym brzmieniu.Przepisz podane zdania w mowie zależnej zgodnie z zasadami następstwa czasów.. (white) To rozgrzewka .. 0 ocen | na tak 0% 0 0 Przekształć zdania zapisane w mowie zależnej na zdania w mowie niezależnej.. "Musimy jednak zapamiętać następujący szyk zdania: Podmiot + czasownik + osoba + not to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania "Close the door, please.". On oskarżył mnie o kradzież portfela.. Kiedy czas przyzwoity do dojrzenia nastał, Pytała dynia dębu, jak też długo wzrastał.. Pytania w mowie zależnej zachowują szyk zdania oznajmującego!Jun 22, 2020W podanej bajce wskaż mowę niezależną, a następnie zapisz całość rozmowy w mowie zależnej.. Rozwiąż test.. Wyrażoną w dwóch zdaniach opinię autora przekształć na jedno wypowiedzenie w mowie zależnej..

'Przekształć zdania w mowie zależnej: 1.

Pytania ogólne To pytania, które w języku polskim zaczynają się .Oct 21, 2021Przekształć podane zdanie na mowę zależną.. Dąb na to: "Próżno ze mnie szydzisz:Przepisz podane zdania zamieniając je na mowę zależną.. Kate said she enough money.Przekształć poniższe zdanie, zastępując podkreślone słowa synonimami.. Test rozwiązano 76408 razy.. Mamy do czynienia z następstwem czasów.. Kto wypowiedział podane niżej słowa i w jakim utworze?. - Proszę zamknąć drzwi.. Zastosuj odpowiednią interpunkcję.. Cele lekcji: - uczeń udoskonali umiejętność układania zdań twierdzących i przeczących w mowie zależnej.. najpóźniej do dnia 17 maja do godz. 15.00. równoważniki zdań: .W języku angielskim zdanie przeczące tworzymy, używając formy do lub does, która w mowie potocznej łączy się w jedna całość z przeczeniem not : The Benders do not (don't) live in London - Państwo Bender nie mieszkają w Londynie.. Wyrazy: ojciec, powiedzieć, Kasia, kupić .Przeczytaj podane materiały, wykonaj podane zadania w zeszycie, zrób zdjęcie i wyślij je na adres email: .. J. angielski 1.. Kolorem zaznaczyłam słowa, które trzeba zmienić.. Autor artykułu twierdzi: To właściwie nie naśladowanie, nie twórcze przetworzenie, a nawet nie pastisz.. Przytaczając rozkazy lub prośby, czyli wypowiedzi sformułowane w trybie rozkazującym używamy bezokolicznika: Zapytała, dlaczego tak nam na tym zależy.Przepisz zdania w mowie zależnej..

Pytania w mowie zależnej.

Pamiętaj, że przytaczane w mowie zależnej pytanie przyjmuje szyk zdania oznajmującego (o pytaniach pośrednich mówiliśmy na jednej z ostatnich lekcji).. /On powiedział, że mieszka w Paryżu./ "My name is John.". → She ordered her daughter to do her homework.Zastosowanie Mowę zależną stosujemy, kiedy przekazujemy czyjąś wypowiedź pośrednio, nie cytując jej wprost.. Dec 4, 2020Istnieją zdania, w których nie stosujemy następstwa czasów, zostawiając zdanie podrzędne w mowie zależnej w takim samym czasie, jak w mowie niezależnej.. Stosowanie następstwa czasów polega na COFNIĘCIU czasu użytego w zdaniu podrzędnym.. - On mnie poprosił, bym zamknął drzwi.. /On powiedział, że ma na imię John./Mowa zależna - zdania twierdzące i przeczące.. Konstrukcja W mowie zależnej występuje następstwo czasów, czyli cofamy się o czas do tyłu w stosunku do czasu użytego w mowie niezależnej.. "Jam w sto dni zeszła taką, jak mnie widzisz" Rzekła dynia.. Pobierz test w wersji do druku (pdf) 1.. Wstaw podane wyrazy w odpowiednich miejscach w zdaniu.. Jako że taka definicja niewiele pewnie tłumaczy, przeanalizujmy to na przykładach.. Po krótkim namyśle odrzekł, że nie ma o czym mówić.. Zanim zrobisz ćwiczenie, przeczytaj przykłady.. "mowa zależna.. - Odrabiaj lekcje!. Instrukcje: Przeczytaj podane materiały, wykonaj podane zadania w zeszycie zrób zdjęcie i wyślij je na adres email: ..

Przepisz zdania w mowie zależnej Nie chce mi się.

A/ Przepisz .. Zdanie wprowadzające, którego orzeczeniem jest najczęściej czasownik oznaczający mówienie (np.: rzec), wyjaśnia kto wypowiada przytoczone słowa.. "Ukradłeś mój portfel!". Wpisz poprawne odpowiedzi w miejsca wykropkowane.. Zastanawiały się, czy warto poruszać ten temat 2.. Tom krzyknął: "Gram na gitarze lepiej niż ty!. SAY i TELLw mowie zależnej Zdania w mowie zależnej bardzo często .Przepisz poniższe zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt