Krótkie formy wypowiedzi prezentacja

Pobierz

Gromadzę i porządkuję materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi; redaguję plan kompozycyjny własnej wypowiedzi.. Pisemna wypowiedź określająca sposób wykonywania czegoś.Wypowiedź w nim wygłoszona musiała być starannie dopracowana.. Łukasz Mączka Produkcja.. Lekcja wprowadzająca - .Formy użytkowe tekstu.. Jednym z zadań ucznia na egzaminie ósmoklasisty jest napisanie jednej z takich form.. Krótki tekst przekazywany publicznie np.w prasie, w internecie.. W jakiej sytuacji .TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi - ćwiczenia w redagowaniu.. Forma bardzo krótka, charakteryzuje się wielką oszczędnością słowa - tak aby w jak najmniejszej liczbie słów zawrzeć wszystkie informacje.Krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. Krótki tekst napisany dla kogoś przez ofiarodawcę, zawierający słowa podziękowania i uznania.. • Średni-zwany też umiarkowanym służył do wywoływania zachwytu.. Irena Kardasz.. Występują utarte zwroty frazeologiczne, Przeważają zdania pojedyncze (np. nakazuje się) w trybie rozkazującym lub oznajmującym.. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego (ogłoszenie).Składnia I, Składnia II plus prezentacje: Zdanie pojedyczne, Zdanie pojedyncze - zadania,Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie, Mowa zależna i niezależna, Zdanie złożone - zadania Słowotwórstwo plus prezentacja i ćwiczenia , plus prezentacja dotycząca kategorii formantów słowotwórczychCel ogólny:-uczeń potrafi redagować krótkie formy wypowiedzi pisemnej w zależności od polecenia i zgodnie z celem Cele szczegółowe:-potrafi napisać wypowiedź uporządkowaną, złożoną z poprawnie zbudowanych zdań,-rozpoznaje formy gatunkowe,-przestrzega norm gramatycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych,-dba o układ graficzny zapisu, dostosowuje zapis do formy wypowiedzi, - wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,-pisze czytelnie, Forma pracy: w grupach .Wypowiedzenie - to pewna skończona myśl, po której pojawia się kropka, pytajnik lub wykrzyknik (w formach pisanych) albo dłuższa pauza, zawieszenie głosu (w formach mówionych)..

Dłuższe formy wypowiedzi pisemnej.

Pisemna prośba o wzięciu przez adresata udziału w danej uroczystości lub o przybyciu we wskazane miejsce.. selekcji informacji - wybierz najistotniejsze, pomiń informacje drugorzędne i szczegóły.. Krótkie wprowadzenie - zdania wprowadzające, podziękowanie za list, cel listu.. Usłysz moc słów.. - dostrzec błędy (w realizacji tematu, stylu, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne i zaproponować ich korektę.. Pamiętaj, że prezentacja złożona z tezy, argumentów i wniosku będzie rzeczowa, ale nie zaangażuje słuchacza.Prezentujemy Państwu, w naszym mniemaniu bardzo potrzebny, zbiór ćwiczeń interaktywnych dotyczących krótkich form wypowiedzi.. O ile zaproszenie adresowane jest do konkretnej osoby (instytucji), o tyle ogłoszenie najczęściej skierowane jest do wiadomości publicznej.TWORZENIE WYPOWIEDZI 1.. Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?. Wypowiedz je na głos.. Rozwinięcie - zasadnicza treść listu.. 2 Plan Krótkie formy użytkowe: 1. ogłoszenie 2. zaproszenie 3. zawiadomienie 4. instrukcja.. Zaproszenie.. Może służyć jako pomoc dydaktyczna w lekcji powtórkowej o krótkich formach wypowiedzi w klasach IV - V.Krótkie formy wypowiedzi.. Każde wypowiedzenie składa się z różnych części mowy połączonych ze sobą.. Jego stosowanie .. tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, Ta forma charakteryzuje się wielką oszczędnością słowa - cóż..

StosujKrótkie formy wypowiedzi Ogłoszenie.

Krótka wypowiedź informująca wybrany krąg odbiorców o ważnym wydarzeniu.. Zakończenie - pozdrowienia, pożegnanie, zwrot grzecznościowy.. Jeżeli nie jesteś pewien co do ich jasności i siły, zapytaj kogoś, czy są dla niego przekonujące.. 3 Ogłoszenie Ogłoszenie (zawiadomienie) to gatunek wypowiedzi użytkowej o charakterze : informacyjnym ( zazwyczaj przedmiotem ogłoszenia jest jakaś sprawa praktyczna) perswazyjnym Tekst ogłoszenia przekazywany publicznie np. : w prasie na .Temat: Krótkie formy wypowiedzi pisemnej.. Podobnie jak w zaproszeniu musisz podać nadawcę (organizatora), czas i miejsce wydarzenia; okazję (czasem przyczynę) wydarzenia.. Zawiera wszystkie informacje, które chcemy przekazać.. Możesz korzystać z różnorodnych motywów, setek czcionek, funkcji dodawania filmów, animacji i nie tylko.Forma wypowiedzi dotyczy zakazów, pouczeń.. skrótem jakiegoś tekstu, a zatem obowiązuje zasada: maksimum treści, minimum słów.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 50088 razy.. Opuść opisy i dialogi, nie zamieszczaj cytatów, komentarzy.. Forma bardzo krótka.. Krótkie formy wypowiedzi pisemnej Życzenia Życzenia to forma wypowiedzi okolicznościowej, pisemnej lub ustnej.. Zaproszenie.. STAŁE ELEMENTY DEDYKACJI : KTO PISZE DEDYKACJĘ?Streszczenie to forma będąca .. Składane są z okazji świąt, urodzin, imienin, ważnego wydarzenia w życiu prywatnym (np. ślub) lub zawodowym (np. awans).Każdy z tych elementów zapisz na kartce..

Krotkie_formy_wypow.kl.8.pptx - prezentacja do konspektu .

Dedykację umieszcza się na początku książki, albumu lub odwrocie zdjęcia.. Blog: .Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi: Umieszczasz w odpowiednim miejscu miejscowość i datę: Stosujesz zwroty do adresata i formuły grzecznościowe: Podpisujesz się (imię i nazwisko lub nazwa zbiorowości, w imieniu której piszesz) Umieszczasz w tekście adekwatny nagłówek: Kompozycja: Tworzysz tekst kompozycyjnie zgodny z określoną formąPiszemy go na środku lub z lewej strony.. Wprowadzenie, określenie tematyki lekcji, jej celów.. Tworzę wypowiedź, stosując odpowiednią dla danej formy gatunkowejKrótkie formy wypowiedzi - YouTube.. na podstawie poniższych informacji sporządź notatkę do zeszytu.. Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>Krótkie formy wypowiedzi Mówienie Aktywność Debata quasi-oksfordzka Czytanie Przygotowanie do zajęć poprzez lekturę określonych źródeł Myślenie Kazusy ZASADY ZALICZENIA ĆWICZEŃPrezentacje Google pomogą Ci przedstawiać swoje pomysły w atrakcyjny sposób.. Pisz jasno, krótko.. Zaproszenie możecie kierować do różnych osób - przyjaciół i rodziny (wtedy to zaproszenie nieoficjalne) lub.. Artystyczny - język literatury, operowanie środkami artystycznymi - opisy, środki językowe.Formy prezentacji firmy W zależności od tego, co reprezentant firmy chce przedstawić słuchaczom, ile ma czasu na wypowiedź, do ilu odbiorców będzie kierował swoje wystąpienie itd., projektuje odpowiedni dokument oraz wypowiedź, które przedstawia na umówionym spotkaniu.Krótkie Formy - produkcja filmowa, postprodukcja, video marketing..

Marek Charytoniuk1 Krótkie formy użytkowe Język polski Klasa VI SP.

ul. Mickiewicza 27/23, 01-562 Warszawa, NIP , REGON 142010103Motyw_smierci_w_sredniowieczu.ppt prezentacja multimedialna ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt