Ochrona ludności i zwierząt edb prezentacja

Pobierz

W okresach zagrożenia przechowuje się w nich również ruchome dobra kultury, ważną dokumentację, cenną aparaturę, leki, a także .Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12. sierpnia 1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r.ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.. Prezentacja na EDB - 6 marca 2013.. Podstawowym dokumentem prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej odnoszącym się do systemu wykrywania skażeń i alarmowania jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach z 7 stycznia 2013 r.Title: Microsoft Word - Ochrona zwierząt Author: Leszek Created Date: 10/28/2017 11:33:35 AMPlik ochrona ludności i zwierząt prezentacja.pdf na koncie użytkownika woody851021 • Data dodania: 19 lis 2018 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Choć ochrona ludności jest zasadniczym zadaniem instytucji publicznych, to jednak niektóre działania z nią związane mają również charakter indywidualny, czyli dotyczą każdego z nas.Należą do nich np.: poznanie i przyswojenie zasad ewakuacji, np. podczas praktycznych ćwiczeń z organizacji i warunków ewakuacji z budynków użyteczności publicznej, m.in. szkół, centrów handlowych;Prezentacja zawiera: a) problemowe omówienie polskich aktów prawnych dotyczących humanitarnej oraz gatunkowej ochrony zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, b) podstawowe zasady postępowania karnego i administracyjnego w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, c) mini-przewodnik dla organizacji ochrony zwierząt w zakresie praw .3..

Ochrona ludności i obrona cywilna 5.

Poznają także sposoby i środki ochrony zwierząt.. Budowle ochronne: Do zbiorowej ochrony ludności przed środkami masowego rażenia, toksycznymi przemysłowymi i substancjami promieniotwórczymi służą budowle ochronne.. Powinności .. Ochrona ludności i zwierząt Indywidualne środki ochrony Dzielą się one na: Standardowe: -maska przeciwgazowa -odzież ochronna Zastępsze (czyli improwizacyjne) Są to: Zbiorowe środki ochrony -ostrzeganie oraz alarmowanie; -ewakuacja: planowana, doraźna i samoewakuacja; -schrony i. Prezi.AdventureMe.. W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa, należy również pamiętać o ochronie zwierząt gospodarskich (zwierzęta domowe chroni się zazwyczaj w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludności).Ewakuacja II stopnia polega na wcześniej przygotowanym, planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia z rejonów przyległych do zakładów lub obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich .Zbiorowe miejsca ochrony ludności: • a).stałe (schrony, ukrycia, szczeliny przeciwlotnicze) SCHRON - jest to zakryty obiekt fortyfikacyjny, przeznaczony do prowadzenia obserwacji, kierowania walką, ochrony ludzi i sprzętu technicznego przed środkami rażenia nieprzyjaciela.ZBIOROWE ŚROKI OCHRONY LUDNOŚCI-BUDOWLE OCHRONNE *schrony (50-300 osób): publiczne, specjalne, lokalne *ukrycia: podpiwniczenia, szczeliny przeciwlotnicze (25-75 osób)-EWAKUACJA LUDNOŚCI *doraźna *planowana SCHRONY W PRZEMYŚLU-4 schrony publiczne *Słowackiego 89 *Leszczyńskiego 22 *Śnigurskiego 6 *Tarnawskiego 14-5 schronów lokalnych *bank BGŻ- kamienny most *straż pożarna .‒ prezentacja multimedialna, ‒ aplikacja do podręcznika, ‒ zeszyt ćwiczeń..

Ochrona zwierząt .

Powiadamianie, ostrzeganie i alarmowanie .. 15.- prezentacja multimedialna, - aplikacja do podręcznika, - zeszyt ćwiczeń, 4.. W Polsce ochrona przyrody realizowana jest przez: ochronę gatunkową roślin i zwierząt, ochronę pomników przyrody, tworzenie rezerwatów i parków narodowych .kategoria: Ochrona zwierząt (Dobrostan zwierząt) [7] Format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz; pdf: Instrukcja GLW Nr GIWpr.0200.1.19.2020 z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz raportowania o kontrolach przeprowadzonych w zakresie dobrostanuGatunkowa ochrona zwierząt - jedna z form prawnej ochrony przyrody obejmująca ochroną konkretne gatunki zwierząt i wprowadzająca wobec nich określone zakazy, takie jak np. zakaz zabijania, okaleczania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania żywych zwierząt, posiadania zwierząt martwych lub ich części, niszczenia siedlisk i ostoi, wybierania, posiadania oraz .ewakuację ludności i zwierząt.. Konieczność jej przeprowadzenia może mieć miejsce w różnych stadiach niebezpiecznego zdarzenia.Ochrona ludności - szeroki termin, obejmujący zarówno działania administracji publicznej, jak i działania indywidualne, zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób oraz ich mienia, a także utrzymania sprzyjających warunków środowiskowych do ich przeżycia, pomocy socjalnej i psychologicznej poszkodowanym, osłony prawnej oraz ich przygotowania edukacyjnego i .OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ..

EDB, WOS: Ochrona ludności i ochrona zwierząt.

Napisano: 16.08.2016 22:43. .. - omawia podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i Obrony Cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej, .. - omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych, Międzynarodowe Prawo Humanitarne .. - omawia zasady ewakuacji ludności i zwierząt z terenów zagrożonych, czeńEwakuacja ludności jest jednym ze środków zbiorowej ochrony ludności i ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt, ratowanie mienia, w tym zabytków ruchomych oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.. Jest nim panika - stan emocjonalny, który w czasie poczucia zagrożenia może dotknąć każdego z nas.1.. 3 - umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach .. podać uwarunkowania i zasady ochrony zwierząt; dokonać podziału zagrożeń występujących w Polsce i .. wypowiedzi ustne: podczas odpytywania, prezentacje pracy własnej i grupy, udział w dyskusjach;- prezentacja multimedialna, - aplikacja do podręcznika, - zeszyt ćwiczeń, 4.. Zadania obrony cywilnej w czasie pokojuElementy organizacyjne ewakuacji ludności 16 10.Prowadzenie ewakuacji ludności 24 11.Charakterystyka ewakuacji zwierząt 25 11.1 Zasady ewakuacji zwierząt na wypadek szczególnych zagrożeń 26 11.2 Planowanie ewakuacji zwierząt 27 12..

Zbiorowe środki ochrony ludności.

Indywidualne środki ochrony: W skald indywidualnych środków ochrony wchodzą maski przeciwgazowe i odzież ochronna (maski izolacyjne i filtracyjne, odzież dwu- i jednoczęściowa).Blog.. Międzynarodowe prawo humanitarne 1 II.1.1, II.1.6 Uczeń: ‒ wie, kim był Henry Dunant, ‒ omawia założenia konwencji genewskiej z 1864 r., ‒ wyjaśnia podstawowe zasady międzynarodowego prawa humanitarnego,przedstawić zasady ochrony ludności cywilnej zawarte w .. Alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami.. Zabezpieczenie logistyczne ewakuacji zwierząt 27Data: 8.05.2020.. Ochrona ludności i obrona cywilna 5.. 11, 2020Scenariusz lekcji, na której uczniowie poznają indywidualne środki ochrony dróg oddechowych i skóry, zbiorowe środki ochrony ludności (budowle ochronne, ewakuacja ludności, zabiegi sanitarne i specjalne).. Ochrona zwierząt ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt