Uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie

Pobierz

.Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. 2014-03-24 18:00:04; Wpisz czasownik "sein" lub "haben" w odpowiedniej formie.. W każdym zdaniu brakuje do czterech elementów.. Question from @Dominika150802 - Szkoła podstawowa - Język angielski .. Ułóż zdania z podanymi zwrotami.. 2013-07-10 09:25:57; Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. Rozwiązań 1 z 2. punktów za rozwiązanie do 8.. Rozwiązuj.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama Armless .. Uzupełnij zdania właściwą formą imiesłowu czasu przeszłego Partizip Perfekt czasownika podanego w nawiasie.. Przeczytaj tekst.. Przeczytaj tekst.. 2014-10-11 18:28:35; Uzupełnij zdania czasownikami z ramki użyj ich w odpowiedniej .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Uzupełnij luki w zadaniach czasownikami podanymi w nawiasie ; Pytania .. Zdania napisane są w czasie przeszłym Perfekt!. Oznacza to, że rodzajnik rzeczownika złożonego jest zawsze taki, jak rodzajnik wyrazu.. 2017-01-10 21:36:16; Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie: Present simple lub Present continuous.. .Uzupełnij dialogi.. Przeczytaj tekst .Uzupełnij zdania brakującymi czasownikami we właściwej formie.Uzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami we właściwej formie..

Uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie.

Wpisz w każdą lukę czasownik "haben" lub "sein" w odpowiedniej formie czasu przeszłego Präteritum.. 2010-03-15 20:17:42; wpisz czasownik w nawiasach w odpowiedniej formie twierdząca pytająca lub przecząca oooo to jest to polecenie ;d 2014-01-24 20:32:14Uzupełnij dialog czasownikiem sein we właściwej formie.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie .Uzupełnij tekst wpisując w luki wyrazy z ramki we właściwej formie.. Wybierz odpowiedź A, B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki.. Dwa czasowniki podano dodatkowo.. 2016-12-15 20:06:07; Czasowniki w nawiasach wstaw we właściwej formie.. Znajdź je, zaznacz i wpisz odpowiednio z rodzajnikiem określonym.. < Poprzednie Następne >.. Wybierz odpowiedzi A lub B oraz 1 lub 2 b) Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania były .Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie.. Wszystkie pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. 2011-01-31 18:04:53; Wstaw w poprawnej formie czasowniki w nawiasach.. Dokończ zdanie.. Uzupełnij zdania podanymi czasownikami we właściwej formie czasu Present ContinuousUzupełnij zdania odpowiednimi czasownikami modalnymi we właściwej formie..

Przeczytaj tekst i uzupełnij luki podanymi czasownikami we właściwej formie.

Ułóż zdania z podanymi zwrotami.. Język rosyjski.. Dopasuj słówka z ramki i wstaw je w odpowiedniej formie.Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.. Liceum/Technikum..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt