Jak wypełnić sprawozdanie gus z-10

Pobierz

1 pkt 178 rozporządzeniu RM z 13.9.2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w .Formularze incydentalne.. Raport zapisuje dane w do pliku .csv, który można wczytać w aplikacji GUS.. … Czytaj więcejWstęp.. Tylko w wyjątkowych sytuacjach i za wcześniejszym uzgodnieniem formularz można wypełnić w formie papierowej i przesłać drogą pocztową na adres .- osób korzystających ze świadczeń z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych.. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, zZ-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące pracowników Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - dotyczące osób prowadzących działalność pozarolniczą, osób z nimi współpracujących i duchownychjak wypełnić sprawozdanie z-10?. za 2012 r. Portal Sprawozdawczy GUS .. Tak, sprawozdanie Z-12 jest obowiązkowe, a obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt.. Sprawozdanie o warunkach pracy.. W celu poprawnego wygenerowania danych okresy, za które generujemy dane do GUS powinny być .Jak i gdzie złożyć sprawozdanie A A A. raz w roku do 15 lutego 2021 r. z danymi za rok 2020: 01.02.2021..

No i najważniejsze pytanie: jak go wypełnić?

Z-10 to sprawozdanie dotyczące warunków pracy w zakładzie, składane online na profilu zakładu pracy w portalu sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).. Druk należy, generalnie przekazywać drogą elektroniczną.. Przed wejściem do portalu GUS przygotuj dane według części 1 Z.Formularz GUS Z-10.. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce .Z-12 Najczęściej zadawane pytanie (FAQ) Czy sprawozdanie Z-12 jest obowiązkowe (czy jednostka musi sporządzić sprawozdanie)?. Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty .Sprawozdawczość GUS za 2020 rok.. 80-434 Gdańsk.. Formularze bieżące w roku 2020.. 15.02.2021Podatnicy poza obowiązkami związanymi z rozliczaniem podatków, płac, składek ZUS muszą także wypełniać liczne sprawozdania do GUS-u.. Forma papierowa może być jednak stosowana przez przedsiębiorców zatrudniających 5 lub mniej pracowników.. Pamiętaj, że połowa sukcesu leży w dobrym przygotowaniu danych wejściowych.. Sprawozdanie : o warunkach pracy .. Nawet GUS jest już przygotowany na taki scenariusz.Konieczność złożenia rocznych sprawozdań..

Wybrana firma elektronicznie wypełnia sprawozdanie na stronie stat.gov.pl.

Wypełniamy Z-10.. Niedochowanie terminu złożenia sprawozdań lub podanie nieprawidłowych danych naraża pracodawcę na karę grzywny lub pozbawienia wolności.GUS - Sprawozdania z wypadku.. Formularz Z-10 nie jest skomplikowany, ale (jak każde) sprawozdanie statystyczne budzi pewne wątpliwości podczas jego wypełniania.. (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) można wypełnić formularz w formie papierowej, .Formularze na rok 2020. dorota46.. Oceń odpowiedź 0 0.Co roku w styczniu, do 15 stycznia, należy złożyć do Głównego Urzędu Statystycznego formularz Z-10 - "Sprawozdanie o warunkach pracy".. Numer indentyfikacyjny - REGON.. Zapytaj prawnika online.Objaśnienia do formularza Z-06 .. wypłat, tj. zarówno ze środków własnych, jak i refundowanych, np. z Funduszu Pracy, Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, łącznie z wypłatami z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce .. sprawozdania na formularzu Z-06.ZUS Z-10 wypelniamy za okres po ustaniu zatrudnienia, a co za tym idzie należy ująć stan faktyczny od 18.10.2015r..

To sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

: Urząd Statystyczny .. za 2014 r. Portal Sprawozdawczy GUS: .. Co ważne, powyższy formularz SP-3 nie jest obowiązkowy.. Sprawozdanie .. Inne informacje],Raport Dane do sprawozdania GUS Z-12 ułatwia zebranie informacji potrzebnych do przygotowywanego dla Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania o strukturze wynagrodzeń według zawodów za dany okres sprawozdawczy.. Miej na uwadze, że formularz Z-10 wygląda nieco inaczej na poniższych .Sprawozdanie Z-10 o warunkach pracy wypełnia wskazany podmiot do 15 lutego danego roku.. Pozostało 1500/1500 znaków.. tj. od daty której juz nie pozostajemy w zatrudnieniu.. identyfikator i hasło dostępu otrzymane w piśmie GUS informującym o obowiązku jego aktywacji.. Przekazać w terminie : do .. Podmioty gospodarcze objęte obowiązkiem sprawozdawczym Z-10 składają sprawozdanie poprzez Portal Sprawozdawczy GUS.. sebaa8 - 2013-01-04, 09:24Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.. 2.11.2012. jak wypełnić sprawozdanie z-10?. 27.09.2015 Obowiązek złożenia sprawozdania z wypadku.. Sprawozdanie o warunkach pracy.. Dlatego też, przedstawię Ci szczegółową instrukcję, co gdzie należy wpisać.. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że od tego roku termin na złożenie tego sprawozdania zostanie wydłużony do 15 lutego.. Aplikacja on-line o nazwie Z-10 udostępniona będzie w terminie od 1 do 17 lutego 2020 r.Z-10..

Formularz zawiera również szczegółowe objaśnienia, jak należy go wypełnić.Z-10 .

Złożenie sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (Z-10) oraz o warunkach pracy (Z-06) należy do obowiązków pracodawcy.. Jednak skorzystanie z papierowej formy zgłoszenia jest możliwe po uprzednim .Wzór druku Z-10 dotyczącego sprawozdawczości o warunkach pracy, przekazywanego do GUS w terminie do 15 stycznia każdego roku.. Formularze tygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne (dane za rok 2020) G-10.m Miesięczne dane o energii elektrycznej.. o warunkach pracy .. Nagranie jak wypełnić technicznie sp.Zobacz jak technicznie wypełnić sprawozdanie Z-10 w portalu GUS.. sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione w systemie na początku stycznia 2021 r. sprawozdanie S-12 zostanie udostępnione w systemie 1 lutego 2021 r. wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 21 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.)Do wyeksportowania pełnych danych do Z-12, konieczne jest: uzupełnienie w zapisach historycznych pracowników aktualnych na 31.10 roku, za który jest generowane sprawozdanie wszystkich danych wykazywanych w GUS Z-12, w tym kody zawodów, symbole GUS dla poziomu wykształcenia i systemu czasu pracy na zakładce [6.. Numer indentyfikacyjny - REGON : Przekazać w terminie .. Jednym z nich jest formularz SP-3.. 15 stycznia 2015 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt.. Instrukcja dotycząca postępowania w przypadku składania sprawozdań incydentalnych Z-KW (Statystyczna karta wypadku) i Z-KS (Karta statystyczna strajku) poprzez Portal Sprawozdawczy: W przypadku gdy dane sprawozdanie (Z-KW, Z-KS) nie było składane w roku sprawozdawczym poprzez Portal Sprawozdawczy i nie korzystali .GUS przysyła elektronicznie zawiadomienie do firm, które objął obowiązkiem sprawozdawczym.. POBIERZ: GUS Z-10 (2020) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2020 rok.. Odpowiedzi w temacie (0) NOWY TEMAT.. 15 stycznia 2013 r. Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt.. Zapraszam do czytania dalej.. Urząd Statystyczny.. Wzór formularza sprawozdania Z-10 stosowanego w sprawozdawczości w 2014 r. (dotyczący danych za rok 2013) określono w § 1 ust.. » wzór formularza w Systemie ARES do pobrania (22.09.2020 r.) » objaśnienia do formularza w Systemie ARES do pobrania.Sprawozdanie Częstotliwość Od Do Z-03 raz w kwartale do 11 dnia kalendarzowego po I, II, i III kwartale 2013 r. z danymi za okres od poczatku roku do końca I, II, i III kwartału 2013 r. 02-04-2013 01-07-2013 01-10-2013 11-04-2013 11-07-2013 11-10-2013 Z-05 raz w kwartale do 8. dnia kalendarzowego po kwartale sprawozdawczym 02-04-2013Z-10.. 80-434 Gdańsk.. Powiadom mnie emailem, gdy ktoś odpowie na to pytanie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt